Foreldredrevet

Lia barnehage SA, eiet og drevet av foreldrene som et samvirkeforetak. Barnehagen ble startet i 1991, da med 3 avdelinger og 45 plasser frem til 2005. Når Hilde tiltrådte som daglig leder ønsket styret å utvide med småbarnsplasser, vi utvidet med 5 plasser 2006, 40 nye barnehageplasser i 2008 og 3,5 nye plasser august 2010 og i tillegg 3 plasser desember 2010. Vi har nå 115 plasser fordelt på 5 avdeliger.

Styret

Styret blir valgt på barnehagens årsmøte og er Lia barnehages øverste organ.

Etter årsmøte i 2016 består styret i barnehagen av:

Styreleder: Frode Ek Skarnes
Nestleder: Even Haug
Styremedlem: Erik Elseth
Styremedlem: Veronika Wæraas
Varamedlem : Sigrid Schøyen
Ansattes representanter: Kari Anne Øiungen og Marius Biagi

.