Hver_dag_et_eventyrHver dag et eventyr!

Slik lyder vår visjon. Barndommen skal være eventyrlig, og vi vil gjøre vårt for å gi barna gode barndomsminner.

.

Det skal være spennende og lystbetont å komme i barnehagen hver dag, først og fremst for barna, men også for ansatte og foreldre.

Hver eneste dag skal vi oppleve noe nytt og spennende, alt forankret i vår norske kultur med det hav av eventyr den rommer.

Månedens eventyr

Bruk av EVENTYR går derfor igjen som en rød tråd i Lia barnehages arbeidsmetoder. Muntlig framføring av eventyr, rim og regler bidrar til å skape trygghet og lyst til å benytte seg av ulike språk- og tekstformer i hverdagen. Barn får erfaring med å lytte, skape bilder ut fra ord og bevegelser hos forteller. Et aktivt språkmiljø oppmuntrer barna til å lytte, samtale og leke med lyd, rim og rytme og fabulere ved hjelp av språk og sang.

Fordypning og ro

Vi jobber med det samme eventyret eller historien i en måned. Å gjenta eventyret over en lengre periode, hjelper barnet til å fordype seg. Gjennom stadig repetisjon og trening i å lytte, får barna også trening i å skape sine egne bilder, etterhvert tar de eventyrene med seg i leken og gjør de til sine egne.
Eventyrstunden gir dessuten barna en stund med ro.
Og om noen skulle være i tvil: Barna elsker oppmerksomheten de får som små stjerner - enten de står på den moderne innendørsscenen eller foran det store utendørsamfiet vårt..