Hver dag spennede og lystbetont

Hver dag et eventyr er vår visjon, det skal være spennende og lystbetont å komme i barnehagen hver dag, for barna først og fremst, men også for ansatte og foreldre. Hver eneste dag skal vi oppleve noe nytt og spennende, alt forankret i vår norske kultur med det hav av eventyr den rommer. Vi som jobber i barnehagen har et humanistisk menneskesyn, vi møter barna utfra en helhetlig, holistisk tankegang. Hvert eneste menneske er unikt og har SÅ mange iboende muligheter og ressurser, vi ønsker å skape en trygg hverdag slik at hvert enkelt barn kan vokse og utvikle seg på beste måte gjennom å få mange muligheter til å prøve seg og erfare via bevegelse språk, tanke, sanser og sosialt samspill.

I forkant med pedagogikk

Vi er opptatt av å være i forkant når det gjelder pedagogisk tenkning og organisering, barnehagetiden skal være en tid fylt av opplevelser, erfaringer og læring, alt gjennom leken som er barnas egen metode for å tilegne seg kunnskaper om den verden de er født inn i.

Vi ønsker velkommen til en barnehage vi glade i og stolte av.

Overskrift

Barndommen skal være eventyrlig, og vi vil gjøre vårt for å gi barna gode barndomsminner.

Overskrift

Våre utvalgte voksne består av 26 dyktige og ansvarsbevisste servicepersoner.

De aller beste voksne


Våre utvalgte voksne består av 26 dyktige og ansvarsbevisste servicepersoner. Tilsammen representerer de oppsiktsvekkende mengder av kunnskap og erfaring.

Hør bare her: 12 av dem er førskolelærere. Ytterligere fem har tatt fagbrev som barne- og ungdomsarbeidere. Én er sosiolog, én er barnesykepleier, én er psykoterapeut , to er institusjonskokker, én er helsesekretær, én er aktivitør og én er dataingeniør!

Allsidig kompetanse

Som en av svært få barnehager i landet, har Lia barnehage en egen IKT-ansvarlig. Vi kan dessuten skilte med kompetanse innen spesialpedagogikk, Marte Meo-veiledning, barnemassasje, yoga, ishockey, musikk og teater. De voksnes varierte interesser og bakgrunn gjør oss dermed godt forberedt til å møte alle slags situasjoner som kan oppstå i løpet av en helt vanlig barnehagedag…

Sju barske karer

Mens andre barnehager sliter med å rekruttere menn, har Lia barnehage lyktes med å skape et langt mer kjønnsbalansert arbeidsmiljø. Hele sju barske karer bidrar til at barnas hverdag også preges av maskuline aktiviteter og verdier. Ikke noe galt sagt om feminin omsorg og nærhet, men vi er skråsikre på at alle barn behøver kontakt med begge kjønn for å utvikle seg til å bli sterke og kloke individer.

Små og store opplevelser


Vi bruker nærmiljøet til å finne gode opplevelser og perfekte læringssituasjoner.Kunnskapen lurer bak hver stein, og den gode samtalen mellom barn og voksen er et fantastisk pedagogisk verktøy.

Hverdagen i Lia barnehage er med andre ord full av øyeblikk og muligheter til å lære og undres.

Skogen lokker frem uendelig mange spørsmål, og vi bruker derfor den flotte naturen rundt oss aktivt. Etter hvert som barna vokser til, utvides også radiusen for våre besøk og eksursjoner: Spennende turer til Kongsvinger festning. Skøytetrening i ishallen. Lesestunder ved biblioteket. Nærkontakt med hester på Hov ridesenter. Sykkelturer i nabolaget. Teaterbesøk og kafékos.

Inne i barnehagen har vi mange leke og aktivitetsrom, Vi har eget sanserom hvor barna får massasje 3 dager i uken! Bare for å nevne noe av det vi bruker dagene våre til…

Barnets beste


Lia barnehage er kvalifisert og godkjent til å benytte ASQ (Ages & Stages Questionaire).

ASQ er et kartleggingsverktøy som personalet bruker i samarbeid med foreldrene.

Metoden er fra og med høsten 2010 i bruk ved alle avdelinger. I praksis fungerer ASQ slik: Foreldrene fyller ut et skjema som kartlegger barnets utvikling og fungering her og nå. Dette gir barnehagens pedagoger et utgangspunkt for foreldresamtalen, og sammen skaper vi felles enighet og fokus om hvordan dagen kan legges til rette for for optimal utvikling og trivsel hos barnet.

Gjennom pionerprosjektet ASQ opplever vi at foreldrene er langt mer aktivt deltagende i foreldresamtalene. Å være to likeverdige parter som sammen jobber for barnas beste, er slik vi ønsker oss foreldresamarbeid!

Uteliv hver dag


Naturen gir rom for et hav av opplevelser og aktiviteter til alle årstider og i all slags vær. Dramatisering av eventyr ute i naturen, gir en helt annen opplevelse enn om man gjør det samme inne. Målet vårt er å bidra til at barn blir kjent med, og får forståelse for, planter og dyr, landskap, årstider og vær.

Gjennom arbeid med natur, miljø og teknikk ønsker vi  å bidra til at barna får oppleve gleden ved å ferdes i naturen og får grunnleggende innsikt i natur, miljøvern og samspillet i naturen.I skogen opplever vi naturens mange forandringer gjennom året; se hvor mye vann det er i bekken, lete etter rumpetroll, studere endene.

Vi har vår egen gapahuk som vi ofte benytter ofte til grilling og fellessamlinger, og vi har også en plass i skogen ved Bjønnmyra som vi ofte går turer til. De aller største barna – Tyrihansene – tilbringer dessuten hele året ute i den frie naturen. Med en topp moderne og komfortabel lavvo til å søke ly og hvile i, lærer barna å mestre både vær, vind og skiftende årstider.

Og når barnehagetiden er omme, skal barna være så godt rustet som overhodet mulig til å ta fatt på skoletilværelsen..

Hver dag et eventyr!


Slik lyder vår visjon. Barndommen skal være eventyrlig, og vi vil gjøre vårt for å gi barna gode barndomsminner.

Det skal være spennende og lystbetont å komme i barnehagen hver dag, først og fremst for barna, men også for ansatte og foreldre. Hver eneste dag skal vi oppleve noe nytt og spennende, alt forankret i vår norske kultur med det hav av eventyr den rommer.

Bruk av EVENTYR går derfor igjen som en rød tråd i Lia barnehages arbeidsmetoder. Muntlig framføring av eventyr, rim og regler bidrar til å skape trygghet og lyst til å benytte seg av ulike språk- og tekstformer i hverdagen. Barn får erfaring med å lytte, skape bilder ut fra ord og bevegelser hos forteller. Et aktivt språkmiljø oppmuntrer barna til å lytte, samtale og leke med lyd, rim og rytme og fabulere ved hjelp av språk og sang.

Fordypning og ro

Vi jobber med det samme eventyret eller historien i en måned. Å gjenta eventyret over en lengre periode, hjelper barnet til å fordype seg. Gjennom stadig repetisjon og trening i å lytte, får barna også trening i å skape sine egne bilder, etterhvert tar de eventyrene med seg i leken og gjør de til sine egne. Eventyrstunden gir dessuten barna en stund med ro.
Og om noen skulle være i tvil: Barna elsker oppmerksomheten de får som små stjerner – enten de står på den moderne innendørsscenen eller foran det store utendørsamfiet vårt..

Vi ser barnet ditt!


Når barnet skal begynne i barnehagen gjør foreldrene seg ofte mange bekymringer, hvordan vil barnets vaner bli ivaretatt, får barnet sove? Får det nok mat, får det noen å leke med?

Det aller viktigste er kanskje; Blir noen glad i mitt barn?

.

Vi kan bare forsikre deg om at VI SER BARNET DITT. Vi har valgt å gå mange år på høyskole for best mulig å ivareta ditt barn, Vi gleder oss til å bli kjent med akkurat ditt barn og ser frem til å imøtekomme barnets behov.

For å få til dette krever det at vi voksne er tilstede i hvert øyeblikket med hele vår oppmerksomhet og vårt sanseapparat. Vi skal dele mange dager sammen i glede, inspirasjon og motivasjon. Fryd og undring skal råde når vi oppdage verden sammen.

Husk det første ordet du lærte, det største av alle ord; SE

Alltid go’ og mett!


Vanskelig å holde styr på matpakkene om morgenen? Usikker på hva dere skal spise til middag? Hos oss behøver du ikke være engstelig for om barnet ditt får i seg tilstrekkelig næringsrik mat i løpet av dagen.

Vår egen kokk, Mona, åpner matsalen og serverer smårollingene hver eneste dag tre velsmakende måltider. Fra sitt topp moderne storkjøkken tilbereder hun frokost, varm lunsj og ettermiddagsmat.

Trivsel, humør og læringsevne henger nøye sammen med kvaliteten på det vi spiser. Vi legger stor derfor vekt på at måltidene både skal være smakfulle og næringsrike. Så langt det er praktisk mulig, forsøker vi dessuten å bruke økologiske råvarer.

Og én ting til: Vår erfaring er at barna gjerne spiser sunn mat – til og med ting de kanskje nekter å spise hjemme…

Vær så god – det er servert!