• Styret arbeider med forberedelser til Årsmøtet 28. april. Sett av datoen allerede nå!
  • Styret følger opp saker fra brukerundersøkelsen. Blant annet jobbes det med renholdet i for å minske sand, grus og vann inne i barnehagen.
  • Brukerundersøkelsen fremmer ønske om et FAU. Lia barnehage er foreldre eid, og styret og festkomiteen ivaretar de oppgaver som et FAU har.
  • Nytt gjerde rundt barnehagen er på plass, men noen mangler følges opp med leverandøren.

Styret kan meddele følgende om høstens aktivitet: 

Barnehagen har gjennomført en vellykket innflytting i nybygget, høstens innkjøring for barna er over og juleforberedelser står for døren. Det har blitt innkjøpt hjertestarter til barnehagen og det er planlagt førstehjelpskurs for ansatte og foreldre. Barnehagens økonomi er god. I tiden fremover vil det gjennomføres forbedringer av utearealet. 

Fokus fremover vil være Barnehagens kjerneoppgaver: barna, de ansatte og foreldre! 

Nytt styre er i full gang.

Marius Biagi overtok plassen etter Bjørn Paulsrud rett før nyttår. Etter årsmøtet 29. april har Ole Bekkelund kommet inn for Dyveke Münster. Bjørn og Dyveke har vært med i styret som ansatterepresentanter over flere år og gjort en god innsats for barnehagen. Vi takker for innsatsen de har gjort.

Erik Elseth (vara) og Frode Ek Skarnes (nestleder) ble valgt på årsmøtet. Turid Billingsø valgte å ikke stille til gjenvalg. Vibeke Jullum, Ivan Skadsdammen og Bent Rode-Christoffersen var ikke på valg og fortsetter alle i et år til. Vi takker for Turids bidrag også.

 

Endring av vedtekter.

Styret ber om at alle foreldre setter seg inn i vedtektsendringene etter årsmøtet. Endringene går på barnehagens åpningstider i jule- og påskehøytiden og frister for varsel om barnas tilstedeværelse i de nevnte høytidene.

 

Økonomisk situasjon

Etter nærmere halvgått løp av 2014 er vi i tråd med budsjett, noe som er meget godt jobbet av administrasjonen med tanke på alle investeringer og endringer som har kommet på plass i år.

 

Nytt område for høstens Tyrihans.

Det er gjort avtale med grunneier om at barnehagen kan få benytte området ovenfor (syd/vest) for Bjønnmyra til base for Tyrihans. Barnehagen har sendt ut nabovarsel med ønske om å sette opp noe som kan skjerme mot vær og vind, avklaring ventes i løpet av juni.

Administrasjonen med Hilde i spissen har fått de nødvendige fullmakter og økonomiske rammer som skal til for å lage en ny base for Tyrihans. Målet er å ha området klart til høstens oppstart.

 

Byggingen.

Vi synes barnehagens påbygg ble et flott tilskudd til en allerede bra barnehage. Nå er det inngangspartiet som er under utbedring. Inngangspartiet skal gjøres mer hensiktsmessig for å ta i mot barn og voksne som har sølete og våte klær og støvler. I tillegg vil det bli noe mer «grovgarderobe». Vi gleder oss til at også denne delen av bygget står klart. Avslutningsvis er det utearealet foran barnehagen som skal utbedres før vi sier at det er nok med graving og bygging for en stund.

 

Neste styremøte.

Styret møtes igjen 19. august. Dersom du har noe du ønsker at styret skal ta opp så ber vi om informasjon om dette minimum en uke før møtedato.

 

God sommer.

Styret ønsker alle medarbeidere, foreldre og barn en riktig god sommerferie.

Hei,

Styret kan meddele følgende:

Barnehagens økonomi går nå i henhold til budsjett, etter god innsats fra administrasjonen.

Erfaringsvis er høst og vinter en periode med mer sykdom. Styret ønsker i tiden fremover å holde fokus på renhold og hygiene. Vi gleder oss til et godt samarbeid med foreldre og medarbeidere.

Styret jobber videre med å utvikle og forbedre servicetilbudet Lia Barnehage tilbyr. Mer informasjon om dette har dere mottatt per mail.

 

.

Hei,

Styret kan  meddele at arbeidet med Barnehagens nye tilbygget går etter planene. Ny-bygget inneholder kontorer, personalrom og møterom og arealer for barna.