Hver dag spennede og lystbetont

Hver dag et eventyr er vår visjon, det skal være spennende og lystbetont å komme i barnehagen hver dag, for barna først og fremst, men også for ansatte og foreldre. Hver eneste dag skal vi oppleve noe nytt og spennende, alt forankret i vår norske kultur med det hav av eventyr den rommer. Vi som jobber i barnehagen har et humanistisk menneskesyn, vi møter barna utfra en helhetlig, holistisk tankegang. Hvert eneste menneske er unikt og har SÅ mange iboende muligheter og ressurser, vi ønsker å skape en trygg hverdag slik at hvert enkelt barn kan vokse og utvikle seg på beste måte gjennom å få mange muligheter til å prøve seg og erfare via bevegelse språk, tanke, sanser og sosialt samspill.

I forkant med pedagogikk

Vi er opptatt av å være i forkant når det gjelder pedagogisk tenkning og organisering, barnehagetiden skal være en tid fylt av opplevelser, erfaringer og læring, alt gjennom leken som er barnas egen metode for å tilegne seg kunnskaper om den verden de er født inn i.

Vi ønsker velkommen til en barnehage vi glade i og stolte av.

     Hilde med navnsøster

.