viserVi ser barnet ditt!

Når barnet skal begynne i barnehagen gjør foreldrene seg ofte mange bekymringer, hvordan vil barnets vaner bli ivaretatt, får barnet sove? Får det nok mat, får det noen å leke med?

Det aller viktigste er kanskje; Blir noen glad i mitt barn?

.

Vi kan bare forsikre deg om at VI SER BARNET DITT. Vi har valgt å gå mange år på høyskole for best mulig å ivareta ditt barn, Vi gleder oss til å bli kjent med akkurat ditt barn og ser frem til å imøtekomme barnets behov.

For å få til dette krever det at vi voksne er tilstede i hvert øyeblikket med hele vår oppmerksomhet og vårt sanseapparat.

Vi skal dele mange dager sammen i glede, inspirasjon og motivasjon. Fryd og undring skal råde når vi oppdage verden sammen.

Husk det første ordet du lærte, det største av alle ord; SE