Dverger: 47 45 01 80
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere JavaScript for å kunne se adressen

 

På småbarnsavdelingen legger vi stor vekt på arbeidet med å skape tillit, trygghet og trivsel for alle barn. Alle barn skal føle trygghet og nærhet, og bli møtt med omsorg.

.

Pskeharer

Barn lærer i relasjon med voksne og barn rundt seg. Det er kvaliteten i dette samspillet som legger grunnlaget for hva barnet lærer om seg selv, de andre og verden. De hverdagslige aktivitetene blir den viktigste arena for læring av sosial kompetanse. Gjennom sosialt samspill med andre barn og voksne, skal barna oppleve at «verden er god». Vi skal styrke barnas livsglede, livsvilje og pågangsmotet til å mestre livet på en best mulig måte.

 De små gleder seg i nået og drivkraften er nysgjerrighet. Vi gir oss tid og ro til å oppdage sammen med barna, og gir de mulighet til å prøve seg igjen og igjen. Det er nået, øyeblikket her og nå, som er det viktigste. Det er her og nå barnet ser, hører og sanser. Vi «skynder oss langsomt» med tid og rom for undring med tilstedeværende voksne.

I det daglige samspillet ønsker vi å legge til rette for at det utvikles gode og nære vennskap mellom barna. Å ha en god venn i barnehagen er svært verdifullt i seg selv, samt at det har mange positive virkninger for den sosiale utviklingen. Lek og humor er viktig – nytelsen i øyeblikket, her og nå – det eventyrlige. Vi anerkjenner leken, tilrettelegger og deltar i barnas lek.

 

 Nøff gikk forsiktig nærmere Ole Brumm

Brumm, hvisket han

Ja, Nøff, sa Brumm

Ingenting, sa Nøff og tok labben hans

Jeg ville bare være ganske sikker på at du var her

 

Hver dag skal være et eventyr, fylt med oppdagelser, latter og glede. Vi møter hvert enkelt barn som unikt og som har så mange iboende muligheter og ressurser.

 For å møte hvert enkelt barn, deler vi ofte opp barnegruppen i mindre grupper. Barn utvikles i svært forskjellig tempo, og har best av å følge sin egen utviklingstakt med tilpasset utviklingsstøtte fra oss voksne. Gruppene bidrar til å skape et sosialt fellesskap, hvor alle får mulighet for utvikling og muliheter for å bidra til det sosiale samspillet. På fredager har Nisser og Dverger fellessamling, med sang, dans og eventyr.

Småbarnsalderen «toddlere – den som stabber og går» peker på den kroppslige særpreg ved barn i denne alderen og sier noe om hvordan toddlerne bokstavelig talt sosialt går ut i verden. Toddlerne «går om» hverandre og på den måten dyrker sine relasjonger. Barna trenger rom og plass som er egnet, både ute og inne. Vi setter stor pris på utetid og turer i nærmiljøet, og ønsker å gi barna muligheter for oppdagelser og opplevelser i skog og mark i de ulike årstidene. I forhold til innredning av det fysiske miljøet, samarbeider Nisser og Dverger med å utforme avdelingene ulikt til lek og utfoldelse.

 Vi er opptatt av at barnehagetiden skal oppleves som en periode fylt med utvikling og progresjon, derfor vil det også være et tett og nært samarbeid i hele barnehagen, hver avdeling har sine egne satsningsområder ut fra barns utviklingsstadier. Barna får en «eventyrlig reise» gjennom alle årene i barnehagen.

 

Velkommen til Dverger!