stein_MediumUteliv hver dag

Naturen gir rom for et hav av opplevelser og aktiviteter til alle årstider og i all slags vær.

Dramatisering av eventyr ute i naturen, gir en helt annen opplevelse enn om man gjør det samme inne.

.

Målet vårt er å bidra til at barn blir kjent med, og får forståelse for, planter og dyr, landskap, årstider og vær.

Gjennom arbeid med natur, miljø og teknikk ønsker vi  å bidra til at barna får oppleve gleden ved å ferdes i naturen og får grunnleggende innsikt i natur, miljøvern og samspillet i naturen.I skogen opplever vi naturens mange forandringer gjennom året; se hvor mye vann det er i bekken, lete etter rumpetroll, studere endene. 

Metemark_Mediumbjnnmyra_septCustom

Vi har vår egen gapahuk som vi ofte benytter ofte til grilling og fellessamlinger, og vi har også en plass i skogen ved Bjønnmyra som vi ofte går turer til. De aller største barna - Tyrihansene - tilbringer dessuten hele året ute i den frie naturen. Med en topp moderne og komfortabel lavvo til å søke ly og hvile i, lærer barna å mestre både vær, vind og skiftende årstider.

Og når barnehagetiden er omme, skal barna være så godt rustet som overhodet mulig til å ta fatt på skoletilværelsen..