dsc_5744 mediumVi blir enige om barnets beste

Lia barnehage er kvalifisert og godkjent til å benytte ASQ (Ages & Stages Questionaire).

ASQ er et kartleggingsverktøy som personalet bruker i samarbeid med foreldrene.

.

Metoden er fra og med høsten 2010 i bruk ved alle avdelinger. I praksis fungerer ASQ slik: Foreldrene fyller ut et skjema som kartlegger barnets utvikling og fungering her og nå. Dette gir barnehagens pedagoger et utgangspunkt for foreldresamtalen, og sammen skaper vi felles enighet og fokus om hvordan dagen kan legges til rette for for optimal utvikling og trivsel hos barnet. 

Gjennom pionerprosjektet ASQ opplever vi at foreldrene er langt mer aktivt deltagende i foreldresamtalene. Å være to likeverdige parter som sammen jobber for barnas beste, er slik vi ønsker oss foreldresamarbeid!