Kongsvinger 18.04.2016

Innkalling til årsmøte i Lia Barnehage BA.

 

 

 

På vegne av styret innkalles det herved til ordinært årsmøte i Lia Barnehage SA.

 

Sted: Lia Barnehage, Bæreiavn. 116.

 

Tid: Tirsdag 27.04.kl 19.

 

Saksliste:

1. Godkjenning av innkalling.

2. Valg av ordstyrer og referent, samt to til å signere protokollen.

3. Styrets årsberetning og regnskap med revisjonsberetning.

4. Valg av revisor

5. Valg av nytt styre

6. Valg av valgkomite

7. Innkomne saker

Vel møtt !

 

Styret

 

Etter Årsmøtet blir det foreldremøte.

Informasjon om psykososialt arbeid i barnehagen, et felles satsingsområde for barnehagene i Kongsvinger og vårt pedagogiske utviklingsarbeid.

 

Informasjon om overganger i barnehage; Overgang fra Veslefrikk til Askeladden og fra Askeladden til Tyrihans.

Velkommen !