AKTIVITETER

Stemmer det at barna i Lia barnehage får tilbud om gymnastikk?

 Alle barn får bruke kroppen sin i barnehagen hver dag, både ute og inne. En av grunnene til at vi er så mye ute er at barna skal få utviklet sin motorikk. Vi legger også opp til gymaktiviteter inne i barnehagen, Veslefrikk har eget puterom og ribbevegg, Askeladden har grovmotorikk rom med tjukkas ribbevegg, myke baller og masse annet utstyr.( Pilates baller, rullebrett, erteposer osv.) I tillegg låner vi gymsalen på Marikollen 1- 2 dager pr uke, Tyrihans og Askeladden benytter dette mest. Hilsen Hilde

.

Er det sant at dere pleier å arrangere deres egen kunstutstilling?

 Ja det gjør vi, hvert år på senhøsten har vi kunstutstilling, det er en ordentlig vernisage med ”sjampanje” og salg av kunstverkene, det pleier også å være en kunstauksjon, pengene går til formingsutstyr, enkeltbildene koster 50kr stykket, fine julegaver! Hilsen Hilde

Arrangerer barnehagen juletrefest?

Ja barnehagen har en egen festkomité, bestående av foreldre og noen ansatte representanter som arrangerer juletrefest, og 17. mai arrangement. Sammen med barnehagens personale lager de sommerfest og hjelper til på kunstutstillingen. Hilsen Hilde

Hva gjør dere på 17. mai?

På 17. mai samles de som ønsker det i barnehagen etter barnetoget, her er tradisjonelle 17. mai aktiviteter; leker, is og pølser, kaffe og kaker, loddsalg og hyggelig samvær, festkomiteen har ansvaret for dette. Hilsen Hilde

LEKER

Barnet mitt vil gjerne ta med seg ting å leke med i barnehagen. Hva er deres holdning til dette?

I utgangspunktet mener vi at barna skal leke med barnehagens leker og utstyr. Vi har andre leker enn det de har hjemme og slik skal det være. Det hender avdelingene arrangerer ” Ha med dag” hvor barna får ta med seg en leke hjemmefra på eget ansvar. Kommer barnet med leker hjemmefra til barnehagen legges disse i en kurv og taes med tilbake når barnet blir hentet. Hilsen Hilde

FORELDREVEILEDNING

Kan vi som foreldre benytte oss av Marte Meo-veiledningen?

Ja det kan dere, som du kanskje vet er Marte meo veiledning basert på hva du gjør i samspillet med barnet som er positivt. Marte meo veilederen filmer barn og voksne i samspill og ved å fokusere på det positive ser du som voksen hva som fungerer godt og hva du kan gjøre mer av. Dette kan du da eventuelt overføre til andre samspill situasjoner. Hilsen Hilde

TRIVSEL

Hvordan kan jeg vite at barnet mitt har det bra i barnehagen?

Snakk med barnet ditt! Hør hva de voksne forteller om barnets dag, hvordan er barnet etter barnehagedagen? Er du bekymret, be om en samtale, vi vil gjerne snakke om barnet ditt med deg. Hilsen Hilde

Hvordan foregår tilvenning når vi skal begynne i barnehagen?

Når barnet begynner i Lia setter vi vanligvis av 3 dager til tilvenning, men behovet for å ha med mamma eller pappa er individuelt, tilvenningen gjøres gradvis ved at foreldrene trekker seg litt unna, blir borte en bitte liten stund og så en lengre stund frem til barnet kan være noen timer alene. Vi har en introduksjonssamtale hvor vi får høre om ditt barns vaner, ønsker og behov slik at vi kan gi barnet ditt den aller beste barnehagehverdag. Hilsen Hilde

MAT

Hva spiser barna egentlig - kan vi være sikre på at de er mette når de blir hentet?

Barna får 3 måltider om dagen, det siste måltidet er 14-14.30 tiden, om barnet har rukket å bli sultent igjen kommer an på når du henter, ettermiddagsmåltidet er et lett måltid; knekkebrød, mysli, yoghurt, frukt og grønt, dette gjør vi slik at barnet også skal orke mat hjemme, opplever du at barnet ditt er sultent kan du jo be at det får et ekstra knekkebrød. Hilsen Hilde

LIVSSYN

Vår familie er troende muslimer, og vi ser helst at sønnen vår læres opp i tråd med islam. Kan dere se til at han ikke leker med jenter, og blir tilbudt halal mat?

Lia barnehage følger Lov om barnehager. I loven står det at vi skal oppdra barna til likestilling mellom kjønnene og det praktiserer vi. I Lia barnehage forsøker vi innenfor lovens rammer, å være livssynsnøytrale. Vi tilbyr muslimske barn og andre som ønsker det en meny uten svinekjøtt. Hilsen Hilde

KLÆR

Noen ganger hender det at barnet mitt er skittent når jeg kommer for å hente. Kan dette være nødvendig?

JA, barn må ha på seg klær som tåler lek, er barnet ikke skittent når det blir hentet ville jeg vært bekymret. Da har det ikke lekt og leken er viktig for barnets utvikling. Hilsen Hilde

Hvorfor blir klærne til barna borte?

Det er pr i dag 102 barn i barnehagen av disse har ca 50 barn like votter….. ofte uten navn. Det er svært vanskelig å holde orden på barnas tøy, de skifter selv, byttelåner, eller det kan bli tatt feil i tørkeskapet, mulighetene er mange… Vi gjør vårt beste, men husk å skrive navn på alt barnet har med seg i barnehagen, vi kan også skrive på med tusj hvis du ber om det. Hilsen Hilde

Hva slags utstyr og klær må barna ha?

Se forslag til klesliste under foreldreinfo. Hilsen Hilde

Må sko og sokker også merkes med navn?  

JA, men vi kan også gjøre det, da bruker vi en vannfast tusj, husk å spørre om hjelp til navning. Hilsen Hilde

BETALING

Jeg har fått vite at Lia barnehage er en privat barnehage. Betyr det at vi som foreldre må betale en høyere pris enn andre?

Alle barnehager koster det samme, 2655 for full plass i tillegg tar vi 350 kr pr måned for mat. Hilsen Hilde

Vi har ett barn i barnehagen, og en liten søster som snart er gammel nok til å begynne. Blir prisen dermed den dobbelte?

Nei vi har søskenmoderasjon. Barn nr 2 betaler ca 70% av makspris som er den samme prisen for alle barnehager. Hilsen Hilde

BRILLER, FORSIKRING

Barnet mitt bruker briller. Må jeg tegne egen forsikring, eller dekker dere utgiftene ved eventuelle skader?

Ja du må tegne egen forsikring. Barne er forsikret når de er i barnehagen, men ikke barnas eiendeler, klær eller utstyr.( ski , skøyter, briller sykler, høreapparat osv) Hilsen Hilde

SOSIALT SAMSPILL

Hvordan løser dere konflikter mellom barna? Jenta vår klager over at hun stadig vekk blir plaget av en eldre gutt i barnehagen.

Alle barn skal ha det trygt og godt i barnehagen. Er det noen som føler seg utrygge eller ikke trives tar vi tak i dette med en gang, be om en samtale straks!  Hilsen Hilde

HENTING

Min mann er ukependler, mens jeg selv har arbeidstid til 16.45. Noen ganger hender det at jeg blir forsinket. Risikerer jeg bøter dersom jeg henter barnet senere enn 17.00?

Mange barnehager praktiserer bøter, vi har ikke gjort det. Vi har arbeidstid til 17. Blir dette et gjentagende problem må vi prøve å finne en god løsning i fellesskap, ta kontakt med avdelingen så finner vi ut av dette sammen. Hilsen Hilde

BURSDAG

Vi skal snart arrangere bursdag for barnet vårt, og vil gjerne invitere noen av lekekameratene fra barnehagen. Kan invitasjonene deles ut i barnehagen?

Vet at avdelingene har hatt litt ulik praksis rundt dette utfra at noen får mange invitasjoner, andre barn får ingen og kan oppleve det som trist. Vi ser helst at bursdagsinvitasjonene leveres hjem til barna, uansett er bursdagsselskap et ”hett tema” blant barna de snakker mye om bursdagene sine. Hilsen Hilde

SMÅBARN


Stemmer det at de minste barna sover ute? Er dette trygt, og er dere flinke til å passe dem?

JA de sover ute, vi mener at alle barn har godt av å sove i frisk luft. De voksne passer på. Hilsen Hilde

SYKDOM

Sønnen vår er litt ruskete i halsen, og hadde en liten anelse feber i går kveld. Kan han komme i barnehagen?

Ikke hvis han har feber, se forøvrig under helseinfo. Hilde