Idag har vi hatt Café Tyrihans åpent for foreldrene.
Ideen bak dette er å få en avslutning på vårt mattefokus.
Vi har sålt kaffe, te, saft, kake og vafler :)

Viktig å telle riktig med pengerVenter på bestilling Skikkelig godt med vaffel
All fortjenst skal vi bruke til en dag i bowlinghallen neste torsdag med bowling, lek og PIZZA :)

Takk til alle som møtte opp!

Sommerfest2015

17. MAI FEIRING

17.mai toget går fra Kirketorget kl 12.00. Der vil det stå noen med Lia barnehage fanen. Møt opp i god tid !

Dørene i barnehagen åpner kl 14.00. 

Det koster kr.100,- pr. voksen. Barn gratis. I prisen inngår :

2 pølser, drikke, is, kaffe og kaker !

17-mai-i-fana-il

Vi ønsker dere alle en fantastisk langhelg og 17.mai feiring !

Visste du at Lia Barnehage bruker gymsalen på Marikollen skole hver uke?

Stupe kråke Rolf Oskar hjelper

Øve balanse og kordinasjon Lek & lær

Husk på at barnehagen er stengt Tirsdag 26/5-15

"Nå kjenner jeg i kroppen min at jeg blir glad....!"

"Nå ser det ut som om du er litt trist - stemmer det...?"

"Når jeg ser på ansiktet ditt ser det ut som om du er veldig sint - kan du kjenne det...?"

            - har du hørt barn eller voksne i barnehagen si dette....

 

Inneværende barnehageår har vi i Lia barnehage startet opp et pedagogisk utviklingsarbeid. Dette i forbindelse med Fylkesmannens oppfordring og støtte til kompetanseheving i barnehagene i Hedmark. I et samarbeid mellom Fylkesmannen og Høgskolen i Hedmark er det startet opp en videreutdanning i "Pedagogisk utviklingsarbeid i barnehage." Som eneste barnehage i Kongsvinger er vi med på dette. Det er Mona Teresa som nå tar denne videreutdanningen og som har hovedansvar for å lede vårt pedagogiske utviklingsarbeid.

Oppmerksomt nærvær er et av våre store satsningsområder og det var derfor naturlig å ha fokus på dette i vårt utviklingsarbeid. I  årsplanen for inneværende år står det blant annet: "Barn fortjener oppmerksomme voksne å speile seg i for å kunne styrke sin egen evne til ro og tilstedeværelse i hverdagen".

I en hektisk hverdag med mye ytre stimuli ser vi det som svært viktig at de voksne styrker sin evne til tilstedeværelse og at de fremstår som autentiske voksne. Da vi vet at barn og voksne som er i stand til å kjenne, vise og uttrykke følelser er mer motstandsdyktige mot stress og utbrenthet, må de voksne være rollemodeller for barna ved å vise ro og tilstedeværelse samt aktivt vise evne til å uttrykke egne og barnas følelser.  Tema for vårt utviklingsarbeid er derfor: Hvordan være språklige rollemodeller i oppmerksomt nærvær ved å anerkjenne og sette ord på egne og andres følelser.

 

Vi er nå i utviklingsfasen i utviklingsarbeidet og de ansatte er på "treningsleir".  I situasjoner hvor det er naturlig, oppfordres de til å uttrykke sine egne følelser og forsøke å anerkjenne, speile og uttrykke barnas følelser.  Vi øver og lærer å kommunisere på en ærlig og åpen måte, slik at følelser og hva de gjør med oss blir tydeligere både for oss selv og for de som er rundt oss. Vi anerkjenner alltid følelsene som finnes inni oss, men det er ikke alltid vi aksepterer handlingene som kan komme som et resultat av å være sint eller redd for eksempel.

Vi har valgt å ha fokus på de 4 grunnfølelsene: glad, trist, redd og sint.  

Du må gjerne være med oss og trene... Vår erfaring så langt er at dette er svært meningsfullt for de voksens del og det bidrar til mye godt pedagogisk arbeid i relasjon til barna.

Så - hva føler du, eller hva kjenner du i kroppen din akkurat nå...?

 

Du vil snart få ytterligere informasjon om hvordan det arbeides på den avdelingen hvor ditt barn går.  Lurer du på noe - bare spør :-)

Sesongens eventyr høst